Zasady korzystania

ZASADY KORZYSTANIA Z BLOGA KOSZYK-NATURY.PL

 

O AUTORZE

Autorem bloga internetowego dostępnego pod adresem internetowym koszyk-natury.pl (dalej jako: „Blog” lub „Blog internetowy”) jest MARIUSZ OLEARCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARIUSZ OLEARCZYK PLUS ZDROWIA (adres głównego miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: Łapanów 9; 32-740 Łapanów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6821643251, REGON 122577788, adres poczty elektronicznej: kontakt@koszyk-natury.pl, numer telefonu kontaktowego: 536 777 406 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

 

KORZYSTANIE Z BLOGA

Blog internetowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Bloga Administrator udostępnia także newsletter, za którego pośrednictwem przesyła zapisanym na niego osobom najnowsze i najciekawsze informacje związane z tematyką Bloga, w tym informacje handlowe (dalej jako: „Newsletter”). Aby zapisać się na Newsletter należy na stronie internetowej Bloga w zakładce lub stronie oznaczonej „Newsletter” podać adres adres poczty elektronicznej i kliknąć pole umożliwiające zapis.

Prawidłowe korzystanie z Bloga wymaga posiadania dowolnej przeglądarki internetowej zaktualizowanej do najnowszej wersji. W przypadku komentowana wpisów na Blogu lub korzystania z Newslettera niezbędne jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej.

Korzystanie z Bloga i Newslettera jest bezpłatne. Korzystanie z Bloga winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z Bloga oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Bloga. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Bloga poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. W przypadku korzystania z Newslettera możesz z niego zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera. Możesz również przesłać rezygnację na adres podany poniżej.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z Bloga lub pytań technicznych prosimy o kontakt pisemny z Właścicielem Bloga na adres: Łapanów 9; 32-740 Łapanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@koszyk-natury.pl.

 

DANE OSOBOWE, STATYSTYCZNE I PLIKI COOKIES

Administrator może przetwarzać dane osobowe (imię i adres poczty elektronicznej) osób korzystających z Bloga. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku komentowania przez daną osobę wpisów na Blogu lub w przypadku korzystania przez nią z Newslettera.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystanie z Bloga jest Właściciel (MARIUSZ OLEARCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARIUSZ OLEARCZYK PLUS ZDROWIA, adres głównego miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: Łapanów 9; 32-740 Łapanów).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 23 ust. 1, 3 i/lub 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami wymaganymi przez prawo.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komentowania wpisów na Blogu lub w przypadku korzystania z Newslettera.

Administrator może przetwarzać również anonimowe dane statystyczne związane z korzystaniem z Bloga (dane o geolokalizacji, używanej przeglądarki internetowej, czasie przeglądania Bloga, treści przeglądanych na Blogu).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Bloga w następujących celach:

  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularz lub ankiet na Blogu;
  • dostosowywania zawartości strony Bloga do indywidualnych preferencji korzystającego (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Bloga oraz badania potrzeb korzystających, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystającego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Bloga.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być bowiem wyrażona również poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 

ODESŁANIA

Blog może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Bloga.

 

NOTA PRAWNA

Treści zamieszczone na Blogu służą wyłącznie celom informacyjnym – nie stanowią porady lekarskiej, formy diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, nie powinny stanowić podstawy działania i nie stanowią reklamy produktu leczniczego. Zalecamy aby w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze skonsultować się z lekarzem.

Treści zawartych na Blogu nie należy interpretować w ten sposób, że:

  1. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,
  2. nawet osoba zdrowa przyjmująca opisywany produkt poprawi swój stan zdrowia,
  3. nieprzyjmowanie opisywanego produktu może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
  4. zapewniają, że korzystanie z opisywanego produktu gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innych metod, czy produktów,
  5. zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Zalecamy aby w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze skonsultować się z lekarzem.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Bloga jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na blogu treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na blogu treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

 

KONTAKT Z AUTOREM

W razie jakichkolwiek kwestii związanych z korzystaniem z Bloga lub pytań technicznych prosimy o kontakt pisemny z Właścicielem Bloga na adres: Łapanów 9; 32-740 Łapanów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@koszyk-natury.pl.